Անկողնային լոգանք

 

Կազմակերպությունն իրականացնում է անկողնային հաճախորդների լոգանքի կազմակերպում իր իսկ անկողնում: Հատուկ այդ նպատակով ստեղծված սարքի օգնությամբ հնարավոր է լինում հոսող ջրով իրականացնել հաճախորդի հիգիենիկ խնամքը: