Փոխադրում

Փոխադրում

«Երևան Հոմ Քեյր» ընկերությունն իրականացնում է սայլակով հաճախորդների տեղափոխում հատուկ այդ նպատակին ծառայող ավտոմեքենաներով: Ավտոմեքենաներն ունեն անհրաժեշտ բոլոր հարմարությունները անվասայլակով հաճախորդի անվտանգ տեղափոխումն ապահովելու համար:

Type: 
Փոխադրում